Maaien

EKU kan het gazon vakkundig voor u maaien door de diversiteit aan maaimachines. Wij werken niet alleen voor gemeentes, maar ook voor bedrijven.

Bestrating

Ook speciale, voorkomende bestratingswerkzaamheden kunnen door EKU worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij het aanleggen van speeltoestellen of riolering.

Vrachtwagen met kraan

EKU beschikt over een eigen vrachtwagen met kraan.