Aanleg speelvoorzieningen

EKU kan de complete realisatie van speelvoorzieningen, terreinafscheidingen en terreinmeubilair voor u uitvoeren in parken, speelweiden, schoolpleinen etc.. Voor de aanleg van speelvoorzieningen kunnen wij diverse speelondergronden aanbrengen zoals valdempend zand, speelbakken zand, houtsnippers en rubbertegels. De afmetingen van de ondergrond worden in onderling overleg vastgesteld op basis van de door de leverancier opgegeven benodigde obstakelvrije zone. Plaatsing van de speeltoestellen kunnen wij tevens voor u verzorgen.

Uiteraard dragen wij ook zorg voor het afvoeren van alle vrijkomende materialen o.a. grond. Op moeilijk bereikbare of kwetsbare ondergronden kunnen speciale machines ingezet worden om geen schade aan het omliggende terrein te veroorzaken.