Bestrating

Ook speciale, voorkomende bestratingswerkzaamheden kunnen door EKU worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij het aanleggen van speeltoestellen of riolering.